Moduly

Terénní modul 

Na této stránce je umístěn soubor metodik a motivačních námětů, které obsahující především náměty pro výzkumnou práci žáků v terénu a jsou využitelné v mimoškolních aktivitách i ve vyučovacích hodinách. Nabídka zahrnuje metodiku na realizaci projektu, výukového bloku integrované tematické výuky, nebo jiného typu učebního celku. Dále zde naleznete návod na realizaci vyučovací hodiny a pracovní list, který žák potřebuje pro svoji práci v terénu. K dispozici jsou rovněž šablony na vytvoření vlastní vyučovací hodiny nebo školního projektu. Součástí modulu jsou i náměty pro školní exkurze a výlety, projektové dny, semináře, výstavy atp. Využít můžete i sekci pro zveřejňování výstupů a přenos dobrých zkušeností, která je přístupná přes administrativní systém a vyžaduje přihlášení.

Kapitolu, která Vás zajímá, si zvolte pomocí tlačítka v horní liště.