Pohledy na vybrané téma

Terénní modul 

Na této stránce je umístěn soubor metodik a motivačních námětů, které obsahující především náměty pro výzkumnou práci žáků v terénu a jsou využitelné v mimoškolních aktivitách i ve vyučovacích hodinách. Učební blok zahrnuje metodiku na realizaci projektu, výukového bloku integrované tematické výuky, nebo jiného typu učebního celku. Dále zde naleznete návod na realizaci Vyučovací hodiny a Pracovní listy, které žák potřebuje pro svoji práci v terénu. K dispozici jsou rovněž Šablony na vytvoření vlastní vyučovací hodiny nebo školního projektu.

Záložka Akce pro školy a veřejnost obsahuje náměty pro školní exkurze a výlety, projektové dny, semináře, výstavy atp. K dispozici je také sekce Příklady dobré praxe určená pro zveřejňování výstupů a přenos dobrých zkušeností, která je přístupná přes jednoduchý administrativní systém.