Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Trvale udržitelný rozvoj

Snad nejznámější a také nejjednodušší definice trvale udržitelného rozvoje (angl. sustainable development) pochází ze zprávy Naše společná budoucnost, kterou vydala Světová komise pro životní prostředí a rozvoj OSN v roce 1987. „Trvale udržitelný rozvoj je takovým rozvojem, který naplňuje potřeby přítomných generací, aniž by ohrozil schopnost budoucích generací naplňovat potřeby své.“ (1) Hlavním cílem je uvést v soulad hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí dalším generacím v co nejméně pozměněné podobě. Udržitelný rozvoj tak znamená především rovnováhu – rovnováhu mezi třemi základními oblastmi našeho života – ekonomikou, sociálními aspekty a životním prostředím. Znamená také rovnováhu mezi zeměmi (rozvinutý versus rozvojový svět), různými společenskými skupinami, dneškem a budoucností apod. Proto se řada zemí i společenství snaží o uplatnění principů udržitelného rozvoje zejména prostřednictvím různých strategií – nejinak je tomu i v případě ČR nebo EU.


(1) Naše společná budoucnost: Světová komise pro životní prostředí a rozvoj. z anglického originálu přeložil Pavel Korčák. – 1. vyd. – Praha: Academia, 1991. – 297 s. ISBN 80-85368-07-2

 

Obrázky
Obr. 1: Základní principy udržitelného rozvoje
Obr. 1: Základní principy udržitelného rozvoje
Obr. 2 Vzájemné propojení jednotlivých oblastí a principů udržitelného rozvoje
Obr. 2 Vzájemné propojení jednotlivých oblastí a principů udržitelného rozvoje
Odkazy