Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Tržní podíl obchodních formátů

Firmy je možné rozdělit na výrobní, tzn. ty, které zboží vyrábí, a obchodní, které zboží od výrobních firem nakupují a prodávají ho dalším firmám (velkoobchod) či zákazníkům ke konečné spotřebě (maloobchod). V oblasti obchodu se setkáváme s tzv. obchodními formáty. Jedna firma často provozuje hned několik obchodních formátů. Podívejme se například na oblast potravin, za které české domácnosti utrácejí druhý největší podíl svých příjmů.

V oblasti maloobchodu s potravinami využívají firmy formátů hypermarket, supermarket, diskont a dalších menších obchodních formátů. Tyto formáty rozlišujeme podle velikosti prodejní plochy a sortimentu zboží. Jeden obchodní řetězec může vlastnit i provozovat více obchodních formátů. Obchodní formáty ani řetězce nejsou samy o sobě příliš rozdílné nebo jinak zajímavé, jedno je ale spojuje, mají téměř výhradně zahraniční vlastníky. Výsledkem je, že nejvíce peněz utrácíme u pokladen nadnárodních korporací vlastněných zahraničními majiteli a jen málo z nich se vrací do domácí ekonomiky. Jaké to může mít další důsledky, se dozvíte v kapitole: Kam jezdíme nakupovat?

 

Obrázky
Graf 1 Hlavní nákupní místo potravin ČR v roce 2016 [%]
Graf 1 Hlavní nákupní místo potravin ČR v roce 2016 [%] xls; 38kB
V grafu je vidět, jakým obchodním formátům dávali Češi v roce 2016 při nákupu potravin přednost.
Zdroj: www.incoma.cz
Graf 2 Top 10 obchodních řetězců podle počtu zákazníků v roce 2013 [%]
Graf 2 Top 10 obchodních řetězců podle počtu zákazníků v roce 2013 [%] xls; 52kB
Zdroj: Incoma GfK
Odkazy