Pohledy na vybrané téma

Udržitelná doprava ve městech

Znečištění z dopravy ve městech, které je do značné míry způsobeno každodenním dojížděním do zaměstnání, lze snížit podporou udržitelné dopravy. Ta zahrnuje formy dopravy, které představují vhodnou alternativu k automobilu, tj. dopravu cyklistickou a pěší, společně s městskou hromadnou dopravou (MHD). Jedním ze způsobů, které přispívají k udržitelné dopravě, je i tzv. car sharing.

Rozvoj nemotorové dopravy je možné dosáhnout např. dotacemi do cyklistické infrastruktury, nebo zaváděním systémů půjčování kol. Ty jsou velmi rozšířeny v některých evropských městech, jako je Vídeň, Kodaň, Berlín a další. Kolo si půjčíte na jednom místě a vrátíte jej na jiném. V některých městech (např. Kodaň) je půjčování kol bezplatné – systém je podobný jako u vozíků v supermarketech. Při půjčení kola vhodíte do automatu minci, kterou při vrácení kola získáte zpět. Jinde je systém zpoplatněn nepříliš vysokou částkou. Cyklistickou dopravu je možné podporovat i prostřednictvím daňových úlev pro firmy, které nabídnou půjčování kol svým zaměstnancům, vyčlení prostory pro parkování a uzamčení kol atd.

V případě MHD je podpora udržitelné dopravy zaměřena na integraci dopravních systémů, zvýšení plynulosti provozu pomocí pravidel jízdy upřednostňující vozy MHD a na oddělení jejích tras od ostatní automobilové dopravy, např. budováním vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy. Více v kapitole: Jak cestovat ve městě.

Prostor k zamyšlení nad naším dopravním chováním a přednostmi udržitelné dopravy nám prostřednictvím zajímavého srovnání nabízí graf 1. Ukazuje, kolik metrů čtverečních ulice „spotřebovává“ určitý druh dopravy na přepravu 1 osoby.

 

Obrázky
Graf 1 Prostorová náročnost jednotlivých druhů dopravy[m<sup>2</sup>]
Graf 1 Prostorová náročnost jednotlivých druhů dopravy[m2] xls; 457kB
Zdroj: Banister, D., Button, K.J.: Transportation, the Environment and Sustainable Development. University Press, Cambridge: 1993.
Obr. 1 Rekonstruovaný vstup do stanice metra Hradčanská – Praha
Obr. 1 Rekonstruovaný vstup do stanice metra Hradčanská – Praha
Autor: Pavel Ehrlich
Odkazy