Pohledy na vybrané téma

Udržitelný rozvoj

Dostupnost energetických zdrojů ve světě je jednou z podmínek rozvoje civilizace. Je však potřeba, abychom zdroje využívali šetrně a zbytečně si neničili planetu. Vždyť jinam se lidstvo odstěhovat nemůže. Proto vznikla myšlenka trvale udržitelného rozvoje:

„Udržitelný rozvoj je to takový rozvoj, který zajistí naplnění potřeb současné společnosti, aniž by ohrozil možnost naplnění potřeb generací příštích“1

Mezi tyto potřeby řadíme samozřejmě i energii, proto je myšlenka udržitelného rozvoje s energií pevně spjata.

Podstatou udržitelnosti je naplnění tří základních cílů:

  • sociálního rozvoje, který respektuje potřeby všech,
  • účinné ochrany životního prostředí a šetrného využívání přírodních zdrojů a
  • udržení vysoké a stabilní úrovně ekonomického růstu a zaměstnanosti.

Další informace se můžete dočíst v kapitole: Trvale udržitelný rozvoj.

1 Naše společná budoucnost: Světová komise pro životní prostředí a rozvoj, 1. vydání. Praha: Academia, 1991, 297 s. ISBN: 80-85368-07-2

 

Obrázky
Odkazy