Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Úloha cen

Říkáme, že cena odráží vzácnost statku. Čím je statek omezenější, „vzácnější“, tím vyšší je jeho cena. Pokud se na světě vyrobí jen tři žvýkačky, budou poptávající, kteří si žvýkaček cení nejvíce (nebo na ně mají nejvíce peněz) nabízet stále vyšší částky za žvýkačku. Žvýkačky se pak prodají se za velmi vysokou cenu těm poptávajícím, kteří za ně nabídli nejvíce. Pokud bude žvýkaček hodně (třeba milion), nebudou o ně poptávající muset mezi sebou soutěžit a cena bude nižší. Cena tedy jednak odráží vzácnost, ale v případě, že není dostatek statku pro všechny poptávající, také funguje jako vylučovací mechanismus.

Statky a služby životního prostředí většinou ale nikdo nevyrábí ani neposkytuje. Jsou „zdarma“ k dispozici v přírodě kolem nás, nefunguje u nich nabídka. Tržní mechanismus pak selhává. Za nízkou nebo nulovou cenu si je přejí spotřebovávat všichni poptávající. Nefunguje vylučovací mechanismus, a proto dochází k přečerpávání přírodních zdrojů.

 

Obrázky
Odkazy