Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Úspory zdrojů aneb kdo šetří, má za tři

Abychom mohli pohodlně a spokojeně žít, potřebuje k životu kromě peněz, přátel a rodiny i domov (viz též Maslowova pyramida potřeb). Provoz naší domácnosti však něco stojí. Odečteme-li náklady na samotné bydlení (koupě bytu, domu, nájemné, domovní daň atp.), potřebujeme ještě teplo, elektřinu a vodu. Spousta domácností využívá i automobil. To vše spotřebovává nejen naše peníze, ale i energii, resp. přírodní zdroje, ze kterých se vyrábí. Šetřit se zdroji se vyplatí. Jednak z důvodu, že jejich množství je omezené (ropa, zemní plyn, uhlí) a jednak i proto, že jejich cena stále stoupá.

V následujících kapitolách a v tématu Energie jsou k nalezení stručné tipy, jak snadno ušetřit v domácnosti energii a vodu.