Pohledy na vybrané téma

Vítejte v kapitole Doprava!

Doprava je všude kolem nás, je neoddělitelnou součástí našeho života. Zajišťuje přepravu osob, věcí, ale také informací a energie. Spojuje města, státy i kontinenty, umožňuje obchod a vzájemnou komunikaci mezi lidmi. Doprava zahrnuje složitý systém sítí, služeb a technologií, který je třeba řídit, ale i usměrňovat. Někdy totiž může být i hrozbou.

Pojďme se podívat na dopravu ze třech různých pohledů. Dozvíme se, jak se doprava dělí a co všechno je s ní spojeno, jak ji člověk využívá u nás i ve světě a co to znamená pro naše životní prostředí.

 

Autor: Pavel Ehrlich