Pohledy na vybrané téma

Vítejte v kapitole Půda!

Půda patří mezi nejcennější přírodní bohatství. Poskytuje životní prostředí půdním organismům a umožňuje růst rostlinám. Je zásobárnou důležitých látek, živin a vody a je nezbytná pro funkci všech přírodních ekosystémů, protože zajišťuje koloběh látek. Z půdy rovněž pochází mnoho základních složek stavebních materiálů a energetických surovin.

Na půdu se můžeme dívat z různých pohledů, my jsme zvolili tři. Dozvíme se, jaké máme druhy půd a co všechno je s půdou spojeno, jak ji člověk využívá u nás i ve světě a co to znamená pro naše životní prostředí.
 

Zdroj: www.pixabay.com