Pohledy na vybrané téma

Vítejte v kapitole Spotřeba a výroba!

Spotřeba a výroba tvoří ekonomický koloběh, který funguje na jednoduchém principu – všechno, co spotřebováváme, musíme nejprve vyrobit. Kdyby nebyla výroba, není co spotřebovávat, a naopak, kdyby nebyla spotřeba, neměli bychom důvod cokoliv vyrábět.

Pojďme se podívat na spotřebu a výrobu ze třech různých pohledů. Dozvíme se, co vše výroba a spotřeba zahrnuje, jak se sleduje a hodnotí. Odhalíme její historické a globální souvislosti a řekneme si, co vše je s ní spojeno a co to může znamenat pro naše životní prostředí.
  

Zdroj: www.wikipedia.org
Autor: