Pohledy na vybrané téma

Vítejte v kapitole Energie!

Energie je základní podmínkou života a je přítomna ve všech neživých a živých organismech, Dává předmětům jejich vlastnosti, způsobuje pohyb těles a fungování předmětů všeho druhu. Prakticky může za to, že se věci dějí.

Na energii a procesy s ní spojené se podíváme ze třech různých pohledů, které se vzájemně prolínají. Jejich prostřednictvím se dozvíme, jaké jsou formy a vlastnosti energie, odhalíme principy koloběhu a přeměny energie, ukážeme si, jak člověk energii vyrábí a využívá a co to znamená pro naše životní prostředí.

Zdroj: www.wikipedia.org
Autor: Tony Boon