Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Veřejné statky a soukromé vlastnictví

Statky, které běžně kupujeme, jako je například rohlík od pekaře, jsou statky soukromé. Tyto statky mají dvě důležité vlastnosti – tzv. vylučitelnost ze spotřeby a rivalitu ve spotřebě. Vylučitelnost ze spotřeby se projevuje tak, že pokud pekařovi za rohlík nezaplatíme, neprodá nám ho – neumožní nám ho spotřebovat. Rivalita ve spotřebě zase znamená, že pokud si koupíme rohlík od pekaře, nemůže už si náš rohlík od pekaře koupit nikdo jiný, protože už ho máme my. U rohlíku díky těmto vlastnostem existuje soukromé vlastnictví – buď rohlík vlastní pekař, nebo my, nebo jiný nakupující.

Statky životního prostředí tyto vlastnosti často nenaplňují. Například u mořského rybolovu je velmi těžké zabránit rybářům v nadměrném rybolovu, protože velké plochy moří a oceánů nelze „uhlídat“. Ryby tedy nepatří konkrétnímu člověku, ale „nám všem“. Přitom si rybáři při výlovu ryb konkurují – nejen že ryby vylovené jedním rybářem nemůže už vylovit nikdo jiný, ale nadměrný rybolov vede také ke snižování stavu ryb, protože se hejna ryb nestačí reprodukovat. Mořský rybolov je smíšený statek, protože platí jen jedna z uvedených vlastností (rivalita). Dalším příkladem smíšeného statku je výhled na krajinu národního parku. Ten není rivalitní, protože na krajinu se může zároveň dívat mnoho lidí. Zato je vylučitelný – přístup na vyhlídku lze oplotit a vybírat vstupné. Kdo nezaplatí, nebude se moci kochat výhledem.

Statky, které nejsou ani rivalitní, ani vylučitelné, se nazývají veřejné. Takovým statkem je například alej stromů v ulici města. Smíšené a veřejné statky často nejsou vlastněny soukromě a do jejich poskytování na trhu zasahuje stát. Napadlo vás již, že když si někdo může koupit např. souostroví, proč již někdo nevlastní třeba vzduch?

 

Obrázky
Obr. 1 Mořský rybolov
Obr. 1 Mořský rybolov
Zopakujte si, jaký typ statku je mořský rybolov a proč?
Autor: Pavel Ehrlich ©
Odkazy