Pohledy na vybrané téma

Větrná energie

Větrná energetika využívá sílu větru především pro výrobu elektřiny. Využití energie větru je založeno na jednoduchém principu. Díky proudění větru se otáčejí lopatky rotoru, které jsou přes převody napojeny na elektrický generátor. Nejrozšířenějším typem jsou elektrárny s vodorovnou osou otáčení, kde vítr pohání lopatky s profilem podobným letecké vrtuli.

Podle výkonu se větrné elektrárny dělí na malé (do 40 kW), střední (od 40 do 500 kW) a velké (od 500 kW výše). V ČR se pyšní prozatím největším instalovaným jednotkovým výkonem dvojice větrných elektráren u obce Pchery na Kladensku, které mají každá výkon 3 MW.  Jejich rotor má průměr 100 metrů, přičemž výška osy rotoru (tzn. výška stožáru) dosahuje 88 m. Díky tomu jsou i nejvyššími větrnými elektrárnami v ČR. Podobné prvenství ve světě náleží belgickému městečku Estinnes, kde jsou instalovány turbíny o jmenovitém výkonu 7,5 MW, s průměrem rotoru 126 m a s výškou stožáru 198 m. Pokud je na jednom místě více větrných elektráren pohromadě, mluvíme o větrné farmě. Zatím největší větrnou farmu na světě mají v Texasu (USA). Je tvořena 627 větrnými turbínami, má výkon 781,5 MW a je schopna vyrábět elektrickou energii pro 230 000 domácností.

U nás je větrná energetika spíše okrajovou záležitostí. Je to dáno tím, že ČR nemá tolik příhodných lokalit jako některé jiné země světa. I tak u nás existuje několik, především horských oblastí, kde je smysluplné větrné elektrárny stavět, např. Krušnohorsko, Jesenicko a Českomoravská vrchovina. Celkový potenciál větrné energie se v našich podmínkách odhaduje na cca 4 000 GWh ročně. To jsou asi 4 % naší celkové spotřeby elektřiny a pouhé 1 % v bilanci celkové energetické spotřeby. Podle posledních údajů (graf 2) byl v roce 2013 celkový instalovaný výkon větrných elektráren v ČR 270 MW.

Větrné elektrárny patří ke kontroverzním zdrojům elektřiny. Řada jejich odpůrců argumentuje narušením vzhledu krajiny a hlukem, který elektrárny produkují.Graf 1: Vývoj výroby elektřiny z větrných elektráren v ČR [GWh]

Nejsou dostupná aktuální data.
Zdroj: ISSaR