Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Větrné elektrárny

Větrné elektrárny je logicky nutné umístit tam, kde často fouká. V podmínkách ČR se vyskytují příhodné lokality převážně ve vyšších nadmořských výškách, obvykle nad 500 m n. m., kde bývá dostatečná rychlost větru (viz obr. 1).  Minimální požadovaná roční průměrná rychlost větru je alespoň 6 m/s. Ideální hodnoty jsou však až kolem 10–15 m/s. Jinde, např. v přímořských a rovinatých zemích světa, jsou větrné podmínky daleko vyrovnanější a příznivější. Při velké rychlosti větru však musí být rotory brzděny nebo zastaveny, aby nedošlo k poškození vnitřních součástí elektrárny. Přehled větrných elektráren v ČR si můžete prohlédnout na obrázku 2.

Větrné elektrárny se obvykle instalují vedle sebe po více kusech a shlukují do tzv. větrných farem. Ty ve výsledku může tvořit několik desítek až stovek turbín s výkonem odpovídajícím v součtu velkým tepelným elektrárnám. I s větrnými elektrárnami jsou spojeny určité problémy. Tím nejdiskutovanějším jsou z pohledu ochrany životního prostředí požadavky na vhodnost jejich umístění, které se často střetávají s požadavky ochrany přírody, ekosystémů a přírodních oblastí s jejich vysokou estetickou hodnotou. Dalším ožehavým tématem je hluk a vliv na volně žijící živočichy, především ptáky. Více o vlivu větrných elektráren na krajinu se dozvíte v kapitole: Vliv na krajinu a půdu a další specifické problémy OZE.

 

Obrázky
Obr. 1 Průměrná rychlost větru v ČR ve výšce 100 m [m/s]
Obr. 1 Průměrná rychlost větru v ČR ve výšce 100 m [m/s]
Mapa může sloužit pro určení vhodných lokalit pro výstavbu větrných elektráren.
Obr. 2 Přehled větrných elektráren s výkonem nad 100 kW v ČR
Obr. 2 Přehled větrných elektráren s výkonem nad 100 kW v ČR
Obr. 3 Průměrná rychlost větru ve světě ve výšce 80 m [m/s]
Obr. 3 Průměrná rychlost větru ve světě ve výšce 80 m [m/s]
Odkazy