Pohledy na vybrané téma

Vliv dopravy na lidské zdraví

Kromě poškozování přírody je doprava, a to zejména doprava silniční, spojena s negativním vlivem na lidské zdraví. Rizika pro lidské zdraví pocházející z dopravy vyplývají ze zhoršené kvality ovzduší, vyšší hlučnosti dopravně zatížených lokalit i z dopravní nehodovosti.

Vlivy dopravy na lidské zdraví jsou zesílené tím, že intenzivní doprava bývá ve městech a městských aglomeracích, tedy tam, kde je vysoká hustota zalidnění. Vlivy dopravy a dalších zdrojů znečištění se navíc sčítají, což zvyšuje riziko zdravotních dopadů v průmyslově znečištěných oblastech nebo tam, kde ovzduší znečišťují malé lokální zdroje, např. vytápění domácností.