Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Vliv neobnovitelných zdrojů energie

Používání neobnovitelným zdrojů začalo ve větším měřítku ve druhé polovině 18. století, na počátku tzv. průmyslové revoluce. Do té doby nejrozšířenější palivo, dřevo, nestačilo požadavkům na výhřevnost a přestalo být dostupné v dostatečném množství. Proto lidé hledali takové zdroje energie, které by pokryly jejich vzrůstající potřeby.

Na grafu 1 je zakreslená spotřeba energie ve světě od roku 1850. Je zde názorně vidět, jak se v 1. polovině 20. století spotřeba energie zdvojnásobila. Její další vzestup byl však mnohem strmější – během dalších 50 let se zvýšila desetinásobně. To souviselo především s masovým rozšířením elektřiny, jako hlavního zdroje energie.

Převažujícím zdrojem energie se v té době staly, a nadále i zůstávají, neobnovitelné zdroje energie, zejména pak uhlí a ropa. S tím souvisí neustálý nárůst těžby a úpravy těchto paliv, jejich doprava na místo spotřeby a jejich konečné využití – nejčastěji jejich spálení. Všechna tato činnost má významný vliv na životní prostředí, a to téměř vždy záporný.

O dalších souvislostech, problémech a jejich konkrétních dopadech se můžete dočíst více v následujících podkapitolách.