Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Vliv spotřeby a výroby na lidské zdraví

Ve zkratce by se dalo říci, že spotřeba a výroba na zdraví působí prostřednictvím civilizačních chorob. Ty se ve zvýšené míře objevily s růstem spotřeby, v rozvojových zemích se proto vyskytují daleko méně. O civilizačních chorobách mluvíme proto, že se člověk není schopný rozumně přizpůsobit nadbytku vymožeností a vysokému komfortu života, které nám civilizace přináší. Průmyslová velkovýroba potravin produkuje nadbytek kaloricky bohatých, tučných a slaných jídel a slazených potravin a nápojů. Technický rozvoj, počítače a vývoj dopravy má za následek významný úbytek fyzického pohybu. To vše ve spojení s nadměrnou konzumací jídla, alkoholu a cigaret i s všeobecně nervóznějším tempem života vede k rozšíření řady onemocnění.(1) K nejčastějším civilizačním chorobám patří stres, únava, deprese, poruchy spánku a zažívání, či obezita. Vyskytují se však mezi nimi i těžká, někdy i smrtelná onemocnění, jako jsou vysoký krevní tlak, cukrovka, cévní mozková příhoda, infarkt nebo rakovina. S výrobou však také souvisí vývoj a produkce léčiv, jež jsou schopna mnoha nemocem zamezit. I u těch ale je riziko nadužívání (opět jsme u spotřeby), což u některých z nich snižuje účinnost (např. antibiotika), nebo nadělá více škody než užitku (psychofarmaka, léky na zklidnění žaludku apod.). Proto je třeba se ptát, zda místo následků neléčit spíše příčiny chorob.

Nepřímo se na zdravotních potížích podílí i zhoršené životní prostředí vlivem znečištění především z průmyslové výroby a dopravy, např. respirační onemocnění, vývojové vady a postižení po velkých průmyslových haváriích.


(1) ČÁKIOVÁ, Julie a JOGHEEOVÁ, Natalie. Co jsou to civilizační choroby? Národní informační centrum pro mládež [online]. [cit. 2012-08-08] Dostupný z WWW: http://www.icm.cz/co-jsou-to-civilizacni-choroby.