Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Vliv spotřeby energie na životní prostředí a zdraví člověka

V domácnostech spotřebováváme energii v podstatě neustále – při svícení, topení, vaření a jiných činnostech. Spotřeba energie je spojena téměř s jakoukoliv naší činností a také s výrobky, které užíváme. S každým z nich je totiž kromě lidské práce spjata i energie na jeho výrobu, kterou zajišťuje především průmysl a zemědělství.

Vliv spotřeby elektrické energie je však nevyhnutelně spojen už s její výrobou. Ta začíná již při těžbě paliv. Tím nejčastějším z nich je u nás hnědé uhlí. Při samotné výrobě elektřiny a tepla vzniká velké množství znečišťujících emisí jednak přímým spalováním, kdy jsou do ovzduší vypouštěny emise znečišťujících látek a skleníkových plynů, a jednak kvůli intenzivní dopravě paliv a dalších surovin (např. vápence používaného ve filtrech pro odsíření) do elektráren, a přeprava odpadů na místo uložení (popel, energosádrovec atd.).

Významně ke znečištění ovzduší, a tedy i k jeho negativním vlivům na lidské zdraví, přispívá také spalování paliv přímo v domácnostech. Z  komínů nízkých budov, nejčastěji rodinných domů, se totiž škodliviny nestačí rozptýlit v ovzduší a lidé jsou nuceni tyto látky dýchat přímo.

Další informace o vlivu energetiky na životní prostředí se můžete dočíst v publikaci: Životní prostředí – prostředí pro život?Graf 1: Spotřeba energie v ČR podle sektorů [%]

Nejsou dostupná aktuální data.
Zdroj: ISSaRGraf 1: Spotřeba energie v ČR dle zdrojů [%]

Nejsou dostupná aktuální data.
Zdroj: ISSaR

Obrázky
Obr. 1 a 2 Letecké snímky oblasti severočeských dolů v roce 1953 a v roce 2010 – i toto je důsledek spotřeby energie.
Obr. 1 a 2 Letecké snímky oblasti severočeských dolů v roce 1953 a v roce 2010 – i toto je důsledek spotřeby energie.
Odkazy