Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Vliv spotřeby na lidskou společnost

Vazba mezi spotřebou a společností je do velké míry ovlivněna naším spotřebitelským chováním. Ačkoliv se může zdát, že zvyšující se počet obyvatel naší planety, a tedy i nárůst spotřeby, může působit negativně především na naše životní prostředí, není to tak jednoznačné.

Hlavním rysem dnešní společnosti jsou globalizace a mezinárodní obchod doprovázené neustálým tlakem na růst ekonomiky. K tomu, abychom tento rostoucí blahobyt a bohatství využívali správně, musíme přemýšlet o našem spotřebním chování a chovat se tzv. udržitelně – tedy v souladu s přírodou a naším okolím. A jak to udělat? K vyjádření vlivu spotřeby na životní prostředí máme něco, čemu říkáme indikátory. Více najdete v kapitole: Je naše chování udržitelné?