Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Vliv těžby na životní prostředí

Těžba a zpracování energetických surovin vždy ovlivňuje okolní prostředí. Děje se tak během vlastní těžby a často i po jejím ukončení. Nejčastějšími negativními dopady těžby jsou nevratné narušení horninového prostředí a hydrogeologických poměrů, zničení či přetvoření původní krajiny, ztráta zemědělsky využitelné půdy a biodiverzity.

V ČR můžeme vidět následky těžby na vlastní oči v severočeské hnědouhelné pánvi nebo na Sokolovsku, kde vlivem povrchové těžby uhlí vznikla na dotčených místech téměř měsíční krajina. Vždyť ročně se zde vytěží přibližně 44 mil. tun hnědého uhlí. Na Ostravsko-Karvinsku i jinde, kde se těží černé uhlí, sice nevznikají rozsáhlé těžební jámy, ale tvoří se obří výsypky hlušiny (umělé kopce z nepotřebného materiálu zvané haldy). Kromě vytváření těchto nepřirozených krajinných prvků zde také dochází k postupným propadům poddolovaných území.

Pro snížení negativních vlivů těžby je důležité její důsledky napravit. Současná legislativa nařizuje provádět na území dotčeném těžbou tzv. rekultivaci. Nové uspořádání bývá často odlišné od původní krajiny, ale může se jí v určitém ohledu vyrovnat. Vznikají pak například umělá jezera, sportovní areály, parky, ale třeba také vinice.

Těžba ropy přináší rizika související zejména s jejími úniky do vody nebo do půdy při haváriích ropných plošin nebo těžbě na ropných polích. Např. při potopení plošiny Deepwater Horizon v roce 2010 unikl do vod Mexického zálivu více než dvacetinásobek ropy, která vytekla z havarovaného tankeru Exxon Valdez v roce 1989. Následky obou havárií byly však téměř srovnatelné díky přímému ohrožení křehkého životního prostředí Aljašky. Svá rizika má i těžba uranu.

 

Obrázky
Obr. 1 Povrchový hnědouhelný důl ČSA
Obr. 1 Povrchový hnědouhelný důl ČSA
Autor: Jirka DI
Obr. 2 Lom ČSA se zámkem Jezeří
Obr. 2 Lom ČSA se zámkem Jezeří
Autor: Jirka DI
Obr. 3 Lom ČSA - Dno dolu - uhelná sloj
Obr. 3 Lom ČSA - Dno dolu - uhelná sloj
Autor: Jirka DI
Obr. 4 Důsledky těžby uhlí na Karvinsku – šikmý kostel sv. Petra z Alkantary
Obr. 4 Důsledky těžby uhlí na Karvinsku – šikmý kostel sv. Petra z Alkantary
Autor: Zbyněk Ulčák ©
Odkazy