Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Vnější ekonomické náklady – externality

Každý podnikatel se snaží podnikat tak, aby měl co největší zisk. To znamená, že chce prodat tolik výrobků a za takovou cenu, aby získával od zákazníků co nejvíce peněz (výnosy), a na druhou stranu se snaží co nejvíce ušetřit na nákladech. Jeho náklady obyčejně zahrnují platby za materiál, mzdy zaměstnanců, reklamu výrobku, dopravu a podobně. O všech těchto nákladech podnikatel ví, protože je platí ze své kapsy, má je v účetnictví. Z jeho podnikání ale mohou vznikat také vnější náklady, které podnikatel ze své kapsy neplatí.

Například když továrna vyrábí ocel, při výrobě vznikají škodlivé emise, které znečišťují ovzduší a zhoršují zdraví obyvatel v celém městě. V podniku vedle továrny jsou proto zaměstnanci často nemocní a výroba neběží na plný výkon. Tím, že továrna při výrobě produkuje škodliviny, vznikají náklady všem kolem – obyvatelé musí vynakládat více peněz na léčbu (a prevenci onemocnění jako jsou vitamíny), a podnik vedle továrny méně vyrábí, takže ztrácí zisky. Všechny tyto důsledky jsou příkladem externích nákladů.

Externí náklady (neboli externality) můžeme tedy definovat jako náklady, které vznikají při naší činnosti (tou může být výroba, ale také spotřeba), ale neplatíme je my (továrna) – přenášíme je na někoho jiného (například na obyvatele města nebo podnik vedle nás).

 

Obrázky
Obr. 1 Příklad devastace životního prostředí těžbou a znečištěním ovzduší - povrchové doly u elektrárny Bełchatów (Polsko)
Obr. 1 Příklad devastace životního prostředí těžbou a znečištěním ovzduší - povrchové doly u elektrárny Bełchatów (Polsko)
Odkazy