Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Voda

Na spotřebě vody jsme všichni – dokonce životně – závislí. Potřebujeme ji k pití a zajištění hygieny (mytí, úklid). Cena pitné vody však stále roste(1), zvyšují se i náklady na její ohřev. Voda se tak stává stále cennější surovinou, kterou se vyplatí šetřit. Dvojnásob to platí u vody teplé, u které i její ohřev stojí peníze. Navíc se platí nejen za vodu, která k nám přiteče (vodné), ale i za vodu, kterou vypustíme do kanalizace (stočné). Takže vlastně za jednu vodu platíme dvakrát.

Spotřeba vody v domácnostech se během posledních 15 let snížila na téměř 100 l na obyvatele za den, přesto lze najít další možnosti šetření. Nejvíce vody (cca 70 %) spotřebujeme v koupelně a na toaletě. Je několik jednoduchých způsobů, jak nenechat vodu zbytečně téct, ať už při čištění zubů, koupání, splachování toalety, mytí nádobí nebo zalévání zahrady. Na některé činnosti (praní, zalévání) stačí využít i vodu dešťovou, která je zdarma. Množství odpadní vody zase lze snížit zasakováním dešťové vody do půdy. Nebo s pomocí domácí čistírny odpadních vod, která dovede vyčistit vodu tak, že se dá použít znovu na zalévání. Taková kořenová čistírna navíc může být pěkným doplňkem květinové zahrádky.


(1) Ceny vodného a stočného vodáren ČR v roce 2012 [online]. [2012-08-10]. Dostupný z WWW: http://www.vodarenstvi.com/vodne-stocne-2012.php.

 
Tab. 1: Tipy, jak pohodlně šetřit vodu

Osobní hygiena
Nahrazením koupání ve vaně rychlou sprchou lze ušetřit přibližně 100–150 l vody, to znamená 10–28 Kč na jedno koupání.
Snížením průtoku vody úspornou sprchovací hlavicí nebo perlátorem (tj. sítkem, které provzdušní vodu a vytváří tak dojem silnějšího proudu) lze ušetřit i 5–10 l vody za minutu, tj. 2–10 Kč za 5 minut tekoucí vody.
Dobu nastavování teplé vody zkrátí stop ventil na sprchové hlavici (po opětovném zapnutí zajistí předem namíchanou vodu), pákové baterie a více ještě termostatické baterie – úspora může dosáhnout 30 až 50 % vody.
Ušetříme, když nenecháme téci vodu zbytečně – během mydlení, čištění zubů či holení.
Kapajícím kohoutkem zbytečně unikne cca 170 l vody za měsíc (10 kapek za minutu).
Mytí nádobí
Úsporné na vodu je umývání nádobí v myčce (nejčastěji 14–17 l na cyklus umytí obvyklé 12 dílné sady nádobí). Srovnatelné množství vody spotřebuje ruční umývání a oplachování nádobí ve dvou napuštěných dřezech (cca 15 l). Úspora oproti umývání pod tekoucí vodou je cca 3–9 Kč na jedno mytí. Ruční umývání srovnatelného množství nádobí jako v myčce může pod tekoucí vodou dosáhnout spotřebu 50–60 l vody.
Hospodárnou variantou je také umývání nádobí za pomoci čisticího prostředku ve dřezu s následným opláchnutím pod tekoucí vodou, což spotřebuje cca 20 l vody na obvyklou 12 dílnou sadu nádobí.
Při nákupu myčky se vyplatí sledovat její spotřebu vody. Na 1 cyklus mají nejúspornější myčky spotřebu i 10 l, starší modely až 30 l.
Dostatečným naplněním myčky zbytečně neplýtváme vodou – nemusíme ji zapínat tak často.
WC
Úsporným splachováním lze ušetřit 1–8 l na jedno spláchnutí, tj. až 3 Kč za den, resp. 1 000 Kč za rok při osmi spláchnutích za den (2–6 l u úsporných oproti 7–10 l u starších WC).
Duálním splachovacím režimem lze rozlišit malé a velké spláchnutí – obvykle 3 a 6 l.
Regulaci objemu spláchnutí umožní automatický WC stop nebo tzv. skrblík (namontované závaží na přepadové trubici, která uzavírá nádržku – voda teče pouze, pokud držíme splachovadlo) – rozmezí 1 spláchnutí 2–10 l.
Protékajícím WC může vzrůst spotřeba vody až o pětinu.
Praní prádla
Při nákupu nové pračky se vyplatí sledovat její spotřebu vody. Úsporná pračka spotřebuje
40 l. Oproti starší pračce lze ušetřit 20–50 l vody, tj. 1–2,3 Kč za studenou vodu na jedno praní. Vysokou spotřebu vody (až 90 l) mají kombinované pračky se sušičkou, kde je buben chlazen tekoucí vodou, na rozdíl od využití samostatných kondenzačních či odvětrávacích sušiček.
Dostatečným naplněním pračky zbytečně neplýtváme vodou – nemusíme ji zapínat tak často.
Důsledným tříděním prádla můžeme použít pro některé cykly úspornější režimy.Graf 1: Vývoj spotřeby vody v domácnostech, ČR [l/obyv./den]

Nejsou dostupná aktuální data.
Zdroj: ISSaRGraf 2: Vývoj ceny vody – průměrné ceny pro vodné a stočné, ČR [Kč/m3]

Nejsou dostupná aktuální data.
Zdroj: ISSaR