Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Vodík, polymery a mořské řasy

Jako velmi perspektivní se ukazuje využití vodíku. Již nyní se využívá vodíkový pohon v automobilové dopravě. Vodíkové články jsou vlastně jen baterie, které se dají využít jako přímé zdroje elektrické energie. I vodík se v budoucnu stane určitým způsobem strategickou surovinou, ale vzhledem k tomu, že jej lze uměle vyrobit, nebude podléhat tak silným politickým tlakům, jako je tomu u těžby nerostných surovin. Nevýhodou vodíku jako paliva je, že jeho výroba z vody je energeticky náročná a ostatní způsoby výroby jsou závislé na fosilních palivech (viz graf 1).

Dalším možným zdrojem budoucnosti může být elektrárna postavená na principu osmotických jevů, kdy se elektřina získá pouhým smícháním slané a sladké vody. To se ostatně děje přirozeně v každém ústí řeky do moře.

Existují ale i technologie, které mají k realizaci blíže. Například fotovoltaické panely využívající světlocitlivá barviva nebo speciální polymerové materiály. Takové panely již byly uvedeny na trh.

Podobně nadějně znějí zprávy o využití mořských řas k produkci biopaliv třetí generace pro dopravu, která by se však dala využít i pro energetické potřeby.

Zda se však tyto technologie nakonec prosadí na trhu, to ukáže teprve čas. Jisté však je, že v budoucnu bude energetický mix, tedy struktura a podíl všech energetických zdrojů, hodně rozmanitý. Bude třeba využít nejrůznější možnosti a technologie, aby se pokryla potřeba energie lidstva. Současně však bude nezbytné energií šetřit a zbytečně neplýtvat.