Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Vodní elektrárny

Pro stavbu vodní elektrárny jsou rozhodujícími ukazateli využitelný spád a průtok vody v daném vodním toku. U nás jsou velké vodní elektrárny (nad 10 MW výkonu) součástí vodních nádrží, kde je možné průtok vody a tedy i množství vyrobené energie regulovat. V ČR jich máme celkem sedm a převážná většina z nich je instalována na řece Vltavě, kde tvoří tzv. Vltavskou kaskádu. Vodní nádrže pro energetické využití mají i své vodohospodářské funkce (zásoby vody, ochrana před povodněmi), nicméně velmi často se staví právě z důvodu výroby elektrické energie. Nejvhodnějším místem na stavbu nádrží velkých vodních elektráren jsou rozsáhlá údolí v mírném kopcovitém nebo horském terénu, která se dají snadno zatopit.

Malé vodní elektrárny většinou pracují na menších tocích, jejichž průtok se mění v závislosti na ročním období a srážkách. Při vhodném umístění a konstrukčním řešení ale mohou patřit k nejekologičtějším a nejekonomičtějším energetickým zdrojům vůbec. V ČR je v současné době v provozu asi 550 těchto malých zdrojů s výkonem do 10 MW. Pro srovnání v roce 1934 to bylo 10 514 zdrojů. Na vině je likvidace malých vodních elektráren po 2. sv. válce a malý zájem a informovanost společnosti.

 

Obrázky
Obr. 1 Největší vodní elektrárna na světě – Tři soutěsky (Čína) - plavební komory obřího zdymadla
Obr. 1 Největší vodní elektrárna na světě – Tři soutěsky (Čína) - plavební komory obřího zdymadla
Richard Chambers
Obr. 2 Malá vodní elektrárna Želina na řece Ohři (450 kW)
Obr. 2 Malá vodní elektrárna Želina na řece Ohři (450 kW)
Zdroj: ČEZ
Odkazy