Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Vyčerpatelnost zdrojů

Budoucnost fosilních paliv je dána vyčerpatelností zásob a jejich neobnovitelností. Jisté je, že fosilní paliva budou v budoucnu vytěžena, a sporné je jen to, kdy k vyčerpání zásob dojde.

Nejkratší budoucnost má podle současných prognóz před sebou ropa. Její zásoby se odhadují přibližně na 45 let. Lépe je na tom zemní plyn, jehož těžba by mohla pokračovat po vyčerpání ložisek ropy dalších 100 let. Nejlepší předpovědi se týkají uhlí, jehož zásoby se při současném tempu těžby odhadují na 200 až 300 let.

V souvislosti s ropou se často hovoří o takzvaném ropném vrcholu, též ropném zlomu. To je hypotetický bod, kdy těžba ropy dosáhne svého maxima, vytěží se snadno vytěžitelná ložiska a objem těžené ropy začne klesat. V tu chvíli samozřejmě poroste její cena a začne jí být nedostatek.  Do té doby je potřeba najít její vhodné alternativy. Z hlediska starších předpovědí a odhadů, ale i obecného názoru ekonomů a ekologů, se v ropném zlomu nacházíme právě teď.

O tom, kolik spotřebováváme ropy, jaké jsou její zásoby a kde se nachází, se více dozvíte v kapitolách Těžba a spotřeba ropy, Energetické zdroje ve světě nebo Ropa.

 

Obrázky
Obr. 1 Mapa světa – kdy dojdou ropné rezervy?
Obr. 1 Mapa světa – kdy dojdou ropné rezervy?
Zdroj dat: BP
Obr. 2 Kdy vyčerpáme ropu a kapalné uhlovodíky – scénář
Obr. 2 Kdy vyčerpáme ropu a kapalné uhlovodíky – scénář
Odkazy