Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Výpočetní technika

Výpočetní technika již pronikla do všech koutů lidské činnosti. Je využívána nejen pro práci a vzdělávání, ale i pro zábavu či řízení výrobních provozů nebo chodu domácnosti. I v této oblasti může nesprávný výběr a uživatelské chování nepříznivě ovlivnit celkovou spotřebu elektřiny.

Věnujme se nyní běžným počítačům, které bývají v dnešní době již standardní součástí domácností. Musíme je nejprve rozdělit na stolní počítače (PC) a notebooky.

Stolní PC bývají sestaveny z více komponent a příslušenství. Procesor, disky, monitor, grafická a zvuková karta, reproduktory, tiskárna, atd. – každá tato část má nějakou svoji spotřebu. Celková spotřeba takové sestavy je závislá na typu, kvalitě a výkonu všech zařízení a také na jejich zatížení. Spotřeba závisí i na samotné činnosti, kterou na PC vykonáváme. Například grafické programy pro úpravu fotografií nebo hardwarově náročnější hry mají mnohem větší požadavky na výkon a spotřebu než psaní v textovém editoru nebo prohlížení internetových stránek. Běžné domácí PC mívají celkovou spotřebu průměrně v rozmezí 100–300 W. To znamená, že při provozu 5 hodin denně se za den spotřebuje 0,5 až 1,5 kWh. Za jeden rok tato spotřeba činí 183 až 548 kWh a my za ni ročně (při průměrné ceně 4,70 Kč za 1 kWh) zaplatíme 860 až 2 575 Kč.

Notebooky sice nebývají tak výkonné jako PC, ale pro běžného uživatele bez zvýšených nároků většinou postačují. Z hlediska spotřeby energie jsou příznivější než stolní PC, neboť mají mnohem menší příkon. Ten se pohybuje pouze okolo 50–70 W. To znamená, že při stejném časovém využívání jako v předešlém příkladu, spotřebujeme ročně jen 91–128 kWh, za které zaplatíme 428–602 Kč. Pokud nechceme zbytečně plýtvat energií, je kromě níže uvedených rad dobré nakupovat výpočetní techniku opatřenou "zelenými logy" ENERGY STAR a TCO.

Tab. 1: Jak zbytečně neplýtvat?

V zadní části počítače by měl být dostatečný prostor pro ventilaci.
Čím vyšší je frekvence procesoru, tím je vyšší spotřeba energie.
Čím vyšší je vyrovnávací paměť (cache), tím méně musí procesor využívat harddisk a klesá spotřeba energie.
Vyšší paměť RAM má také nižší spotřebu energie.
Ploché LCD monitory mají 2–3x nižší spotřebu než hluboké CRT monitory.
Notebooky mají až 10x nižší spotřebu elektřiny než stolní PC.
Monitor v režimu stand-by i spořiče obrazovky odebírají energii také.
Pokud se PC delší dobu (několik hodin) nepoužívá, měl by se vypnout.
Pokud je notebook plně nabitý, je vhodné vypojit nabíječku ze zásuvky – sama o sobě má totiž určitou spotřebu (pozná se to jednoduše podle toho, že se zahřívá a svítí).