Pohledy na vybrané téma

Výroba, dovoz a zpracování energie

Česká republika je v současné době téměř soběstačná pouze ve výrobě elektrické energie z uhlí, neboť tato surovina se těží na našem území. V ČR se v roce 2013 vyrobilo cca 87 000 GWh elektřiny. Z toho největší podíl byl právě z uhelných elektráren (57,5 %). Druhým největším zdrojem jsou jaderné elektrárny (35,3 %) a zbytek (7,2 %) jsou obnovitelné zdroje energie.

Uhlí a elektřinu také vyvážíme. Nejvíce elektřiny z ČR se prodá do Německa, dále na Slovensko a do Rakouska. Pokud jde o ostatní zdroje energie, tak ropa a zemní plyn se u nás sice také těží, celkově však pokrývají tyto zásoby jen malé procento poptávky a většina se do ČR dováží. Dovážíme také jaderné palivo do jaderných elektráren. Více než dvě třetiny ropy a zemního plynu a veškeré jaderné palivo nakupujeme z Ruska. Informace o dovozu a vývozu ropy a zemního plynu najdete také v kapitolách: Energetická bezpečnost a nezávislost a Energetické zdroje ve světě

Energetikou a podmínkami nakládání s energií se v ČR zabývá zákon č. 458/2000 Sb. (tzv. energetický zákon) a dohlíží na ně Energetický regulační úřad (ERÚ), jako nejvyšší správní úřad pro výkon regulace v energetice.

 

Obrázky
Graf 1 Vývoj vývozu a dovozu paliv a energetická nezávislost ČR [PJ, %]
Graf 1 Vývoj vývozu a dovozu paliv a energetická nezávislost ČR [PJ, %] xls; 53kB
V grafu je znázorněn rozdíl mezi vývozem a dovozem jednotlivých paliv v ČR. Tuhá paliva (uhlí) jsou zde v záporných hodnotách, to znamená, že je vyvážíme. Naopak kapalná a plynná paliva (ropa a zemní plyn) musíme nakupovat v zahraničí. Energetická závislost značí, jaký podíl spotřebované energie musíme obstarat z jiných zemí.
Zdroj: ČSÚ
Graf 2 Výroba elektřiny v krajích ČR v roce 2017 [GWh]
Graf 2 Výroba elektřiny v krajích ČR v roce 2017 [GWh] xls; 60kB
Graf ukazuje porovnávání výroby elektřiny v ČR v krajském členění, kde je na první pohled patrný značný rozdíl mezi jednotlivými kraji. Zdroje elektřiny jsou po území ČR rozloženy nerovnoměrně. Parní elektrárny, které spalují zejména hnědé uhlí, se soustřeďují zejména v Ústeckém, Středočeském, Moravskoslezském a Pardubickém kraji, tedy v blízkosti ložisek uhlí. Kraje Jihočeský a Vysočina jsou oproti tomu lokalitami, kde se elektřina vyrábí v jaderných elektrárnách (JE).
Zdroj: ERÚ
Odkazy