Pohledy na vybrané téma

Výroba elektrické energie

Elektrická energie je základním druhem energie, který v současné době potřebujeme k existenci a plnohodnotnému životu. K výrobě elektřiny nám slouží elektrárny, ve kterých ji získáváme přeměnou z energie vázané v nějakém zdroji, např. v uhlí, jaderném palivu, větru, vodě apod. Nejčastěji je tato energie nejdříve přeměněna na energii tepelnou a mechanickou, kterou je následně poháněn elektrický generátor. To je zařízení, které pracuje na obdobném principu jako elektromotor, s tím rozdílem, že energii nespotřebovává, nýbrž vytváří. Podmínkou výroby elektřiny je otáčivý pohyb rotoru. Zdrojem otáčení, tedy pohybové energie, která zajišťuje pohon generátoru, bývá nejčastěji turbína. Další alternativou je využití fotovoltaického jevu v solárních elektrárnách, kdy se elektřina vyrábí přímo působením slunečního záření. Výrobou elektřiny se zabývá obor zvaný energetika.

Ve výrobě elektřiny celosvětově převažují tzv. fosilní paliva. Dále se hojně využívá jaderná energie a obnovitelné zdroje, z nichž nejvýznamnější je energie vody. Zdroje energie a jejich podíl na výrobě elektrické energie v ČR najdete v grafu 1.

Elektrickou energii můžeme získat i z galvanických článků, nám všem známým pod slovem baterie nebo akumulátor, které obsahuje každý mobilní telefon či notebook. Jejich energie je však malá a dočasná a k jejich případnému nabití je zase potřeba elektřina. Akumulátory nacházejí své využití i v dopravě.