Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Výroba hliníku

Velkou zátěž pro životní prostředí představuje i výroba hliníku, která je podobně jako výroba železa velmi energeticky a materiálově náročná. Namísto spalování koksu však využívá elektřinu. Při jeho výrobě se spotřebuje velké množství energie (na 1 kg asi 20 kWh), vody a základní suroviny – bauxitu (na 1 kg hliníku je potřeba asi 4 kg bauxitu). Zároveň se vyprodukuje velké množství toxického odpadu (na 1 tunu hliníku kolem 0,5 tuny odpadu). Tím je toxický kal obsahující jíl z bauxitu a látky použité při výrobě jako jsou sloučeniny fluoru (F), chromu (Cr), arsen (As), rtuť (Hg) a hydroxid sodný (NaOH), které jsou vysoce nebezpečné jak pro životní prostředí, tak pro lidské zdraví. Tento kal se ukládá na tzv. odkaliště. Jeho únik do okolního prostředí způsobil obří ekologickou katastrofu v Maďarsku v říjnu 2010. Předcházet podobným haváriím by se dalo omezováním výroby důslednou recyklací hliníku, kterou se navíc významně šetří energie a primární suroviny (úspory činí až 95 %). V ČR se nacházejí dva velké závody na výrobu hliníku, oba jsou součástí průmyslové zóny patřící do katastru obce Havraň u Mostu.

 

Obrázky
Obr. 1 Toxický kal, který unikl z hliníkárny v Ajce (Maďarsko) v říjnu 2010
Obr. 1 Toxický kal, který unikl z hliníkárny v Ajce (Maďarsko) v říjnu 2010
Autor:NASA
Odkazy