Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Výroba papíru

Negativní dopady výroby papíru na životní prostředí jsou spojeny především s těžbou a spotřebou dřeva. Pro výrobu 1 tuny papíru je zapotřebí 2–3 tuny dřeva, což je přibližně množství dřeva získané z jednoho vzrostlého stromu. Z jednoho smrku se vyrobí asi 80 tis. archů kancelářského papíru A4 a asi 6800 výtisků deníku ve formátu A3 o 32 stranách, který váží cca 100 gramů. A teď si představte, že průměrný člověk za svůj život spotřebuje zhruba takové množství papíru, na jehož výrobu bylo nutné pokácet asi půl hektaru lesa. To odpovídá cca ploše 1 menšího fotbalového hřiště plného vzrostlých stromů. Z toho jasně vidíme, jak je důležité papír třídit, recyklovat a využívat jej jako druhotnou surovinu. Výroba recyklovaného papíru má kromě úspory samotného dřeva i výrazně nižší nároky na další zdroje. Spotřeba energie na jeho výrobu je poloviční, spotřeba vody 5 × nižší, produkce odpadních vod je až 15 × nižší, přičemž kvalita recyklovaného papíru je srovnatelná s kvalitou papíru vyrobeného z dřevní hmoty. Navíc, kvůli výrobě papíru se dřevní hmota na mnoha místech na světě získává z eukalyptových plantáží vysazených na místě původních deštných lesů (zejména jihovýchodní Asie a Austrálie).

Samotná výroba papíru má vliv zejména na vodní prostředí. Hodnoty produkovaných emisí do ovzduší nejsou (kromě zápachu z úpravy buničiny) významné. Znečištění způsobují dvě fáze výroby papíru – rozdělení celulózy a necelulózových složek buničiny, tzv. delignifikace a bělení.  Při úpravě buničiny se používají sloučeniny síry (oxid siřičitý (SO2), hydrogensiřičitanové soli, sulfid sodný (Na2S)) a další chemikálie (např. hydroxid sodný (NaOH)), které zčásti přecházejí do odpadních vod. Typický zápach papírenské výroby způsobuje sirovodík (H2S). Při bělení papíru se používají sloučeniny chloru (Cl), konkrétně chlornany a oxid chloričitý (ClO2), které jsou rovněž rizikem pro vodní prostředí. Sloučeniny síry způsobují ve vodě spotřebování kyslíku, čímž může dojít až k úhynu vodních organismů. Sloučeniny chloru působí jako desinfekce, ve vyšších koncentracích jsou však jedovaté a vedou k poškození celého vodního ekosystému.

 

Obrázky
Obr. 1 Pro výrobu papíru je potřeba dřevo nejprve rozdrtit na tzv. štěpku
Obr. 1 Pro výrobu papíru je potřeba dřevo nejprve rozdrtit na tzv. štěpku
Obr. 2 Kontejner na tříděný papír
Obr. 2 Kontejner na tříděný papír
Autor: Pavel Ehrlich
Odkazy