Pohledy na vybrané téma

Výroba stavebních hmot

Všimli jste si, jak velké množství materiálů je potřeba při stavbě domu nebo silnice? A kolik odpadů při tom vzniká? Výroba stavebních hmot je z hlediska materiálových toků obrovsky náročná. Stavební materiály se těží buď přímo (kamenivo, písek, štěrk), nebo jsou produktem odvětví zpracovatelského průmyslu zaměřeného na výrobu nekovových minerálních výrobků. Používají se téměř výhradně ve stavebnictví

Výrobou stavebních hmot se rozumí výroba zdicích materiálů (cihly, pórobeton), cementu a vápna, stavebních lepidel, tmelicích a spárovacích hmot, keramických výrobků (sanitární výrobky, obkladačky) i skla a výrobků ze skla. Některé z těchto produktů však nejsou používány výhradně ve stavebnictví. Například vápno má využití při odsiřování průmyslových provozů, zejména pak elektráren, ke snižování kyselosti půdy, při výrobě skla i při výrobě oceli.

Cementárny a vápenky zpracovávají vytěžený vápenec (uhličitan vápenatý) na vápno a cement. Výroba vápna probíhá v pecích, ve kterých se za vysoké teploty přeměňuje vápenec na oxid vápenatý (CaO), tzv. nehašené vápno. Jeho chemickou přeměnou (tzv. hašením) vzniká vápenný hydrát, chemicky hydroxid vápenatý (Ca(OH)2). Vápenky jsou obvykle umisťovány v místech těžby vápence. Cihly se vyrábějí v cihelnách z cihlářské hlíny. Požadované vlastnosti, mezi které patří zejména pevnost a odolnost vůči vnějším vlivům, získávají tzv. vypálením.

 

Obrázky
Obr. 1 Čížkovická cementárna
Obr. 1 Čížkovická cementárna
Autor: Petr Krejčí
Obr. 2 Historická vápenka ve Velké Chuchli
Obr. 2 Historická vápenka ve Velké Chuchli
Autor: Prazak
Odkazy