Pohledy na vybrané téma

Využití odpadů na terénní úpravy

Nejvíce odpadů vzniká při stavební činnosti. Při ní taky vzniká spousta odpadní zeminy z výkopových prací, nebo suti, které se dají dále využít. Pokud nejsou tyto odpady znečištěny nebezpečnými látkami, lze je po úpravě (drcení, rozmělnění) použít na úpravy terénu. Jedná se například o zasypávání dolin, úpravy při zakládání parků a míst pro relaxaci a odpočinek, pro základ na zatravňování ploch, zpevňování cest, úpravy v okolí nových staveb (např. domů, dálnic) apod. Velice často je totiž třeba vyrovnat a upravit terénní nerovnosti, které jsou důsledkem stavební činnosti, resp. práce a pohybu různých strojů, bagrů či nákladních aut.

Pomocí terénních úprav lze využitelnými odpady zpříjemnit vzhled našeho okolí a napomáhat tak například vzniku nových zelených ploch, parků a lesoparků a dalších odpočinkových míst ve městech. 

V posledním sledovaném roce se v ČR využilo na terénní úpravy 6 177 672 t odpadů, což je 20,14 % z celkové produkce odpadů.

 

Obrázky
Graf 1 Vývoj podílu odpadů využitých na povrchu terénu z celkové produkce odpadů v ČR [%]
Graf 1 Vývoj podílu odpadů využitých na povrchu terénu z celkové produkce odpadů v ČR [%] xls; 48kB
Zdroj: CENIA (ISOH)
Obr. 1 Terénní úpravy podél dálnice
Obr. 1 Terénní úpravy podél dálnice
Autor: Martin Pohanka ©
Odkazy