Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Využívání obnovitelných zdrojů

Z výroby energie z obnovitelných zdrojů pocházejí pouze nízké emise skleníkových plynů nebo dokonce dané zdroje energie k takovým emisím vůbec nevedou. Většina z nich tak znamená značné přínosy, pokud jde o kvalitu ovzduší. Nejsou však zcela bez vlivu na životní prostředí, neboť emise vznikají při výrobě těchto zařízení. Na jejich výrobu se pochopitelně také spotřebovávají suroviny a využívá energie.

Jiné je to v případě biomasy, která pokud se používá přímo ke spalování v kotlích, škodlivé emise produkuje. Nicméně, jejich objem a složení je ve srovnání s fosilními palivy, zejména s uhlím, daleko příznivější. Navíc, jak jsme již zmínili, jsou tzv. uhlíkově neutrální.

V roce 2007 se představitelé Evropské unie dohodli, že do roku 2020 má být 20 % energie členských států vyráběno z obnovitelných zdrojů. Důvodem bylo omezení emisí oxidu uhličitého (CO2), který je považován za hlavního původce globálního oteplování. Obnovitelné zdroje energie jsou proto podporovány různými dotacemi nebo zvýhodněnými výkupními cenami energie.