Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Vzorce výroby a spotřeby

Je jasné, že zvyšující se úroveň ekonomiky s sebou přináší vyšší nároky na výrobu a následnou spotřebu. V prvotní fázi hospodářského růstu se tak konzumuje a vyrábí naprosto vše, co lidé vyžadují a nehledí se na to, jestli to škodí životnímu prostředí. Takovou situaci můžeme pozorovat v řadě rozvojových zemí. S rozvojem ekonomiky a růstem bohatství ve společnosti se však tzv. spotřební vzorce mění. Do popředí se dostávají praktiky a vzorce chování, které s výrobou a spotřebou na první pohled přímo nesouvisí. Jedním z nich je např. péče o životní prostředí nebo udržitelné a environmentálně odpovědné chování.

Určitě většina z nás doma třídí odpad i přesto, že nás k tomu nikdo nenutí. Odpady, které lze recyklovat, jsou předmětem zájmu a podnikání mnoha firem. Domácnosti nakupují úsporné spotřebiče a investují do opatření k dosažení energetických úspor (zateplení fasád, výměna oken, starých kotlů atp.), a to jednoduše proto, že se jim to finančně vyplatí. Tento přechod od společnosti materialistické (tedy takové, která si kupuje vše, aniž by to potřebovala), ke společnosti postmaterialistické (tedy takové, která pečuje o své životní prostředí snižováním spotřeby) se nazývá přechod od růstu kvantitativního (který se nejčastěji vyjadřuje růstem HDP, HNP aj.), k růstu kvalitativnímu. Ten není v současné době zcela snadné vyjádřit pomocí nějakého měření, ale snahy o jeho popis již existují řadu let (např. HDI či HPI).

 

Obrázky
Graf 1 Životní styl obyvatel ČR
Graf 1 Životní styl obyvatel ČR
Poslední výzkum, který sledoval životní styl v daných kategoriích, se uskutečnil v roce 1999. Z grafu lze vyčíst, že značná část dotázaných se přiklonila k zdravému a ekologicky šetrnému životnímu stylu.
Odkazy