Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Zahraniční obchod

Zahraniční obchod tu byl již v dobách hedvábné stezky. Jeho obrovský rozvoj byl však umožněn až díky nástupu a rychlému tempu globalizace. Dnes jsme rovněž díky globalizaci svědky postupného přesouvání těžiště světové výroby a s ní i obchodu z tradičních výrobních oblastí, jako např. Západní Evropy, USA a Japonska s pomalejším tempem růstu, do nově industrializovaných a rychle rostoucích zemí východní a jihovýchodní Asie. Ve světě se obchoduje s kde čím, obchodovat lze na finančních, komoditních, energetických i plodinových burzách, dnes už i on-line. Nejobchodovanějším zbožím, resp. komoditou, jak zboží na burze říkáme, je ropa, drahé kovy a potraviny. Další komodity, které patří mezi nejvíce obchodované, najdete v následující tabulce. Výčet není samozřejmě úplný, ale pro naši představu je dostačující.

Tab. 1 Nejobchodovanější komodity ve světě

Základní skupiny Komodity
Obilniny kukuřice, pšenice, oves, ječmen
Olejniny sojové boby, sojový olej, sojový šrot, řepka
Masa hovězí na výkrm, hovězí na porážku, celí vepři, vepřové boky
Drahé kovy zlato, stříbro, platina, paladium
Základní kovy měď, olovo, zinek, hliník, cín, nikl
Potraviny káva, kakao, cukr, pomerančový koncentrát
Vlákna bavlna, dřevo, vlna
Energie ropa, topný olej, benzín, zemní plyn, elektrická energie, emisní povolenky, topný olej, kerosin

Zdroj: http://trhy.mesec.cz/