Pohledy na vybrané téma

Základní podmínka života, zdroj obživy a výživy

Půda, díky svému unikátnímu složení, tvoří jednu z podmínek pro růst rostlin a existenci života. Schopnost vytvářet biomasu, tedy zajistit růst rostlinám, je základní funkcí půdy. Říkáme jí produkční, protože nám umožňuje vytvářet produkty rostlinné i živočišné výroby. Na půdě lze pěstovat obilí, ze kterého se mele mouka a peče chléb, můžeme si koupit jablko, které vyrostlo v sadu, mléko nebo maso, které pochází ze zemědělských chovů. Půda ale není jen zdrojem obživy, například bavlna, ze které se vyrábí většina oblečení, se také pěstuje na poli.

Kvalita a úrodnost půdy jsou proto rozhodující pro život na této planetě. Pokud bude půda znečišťována, např. chemickými látkami ze zemědělství nebo průmyslu, nebude v půdě žádný život a těžko na ní něco vyroste. Škodliviny se navíc mohou dostat do potravního řetězce, z pěstovaných plodin do těl živočichů a do potravin, které jíme. Je tedy důležité dbát na kvalitu a úrodnost zemědělské půdy, neboť jakost vyprodukovaných potravin ovlivňuje naše zdraví.

 

Obrázky
Obr. 1 Schéma půdy jako zdroje obživy
Obr. 1 Schéma půdy jako zdroje obživy
Zdroj: CENIA
Odkazy