Pohledy na vybrané téma

Základní vlastnosti a zákonitosti energie

Jak již jistě víte, energie je jen jedna, ale existuje v mnoha formách, které mají různé projevy a využití. Podívejme se nyní na vlastnosti energie podrobněji.

Zákon zachování energie řeší, že energie se nikdy nemůže ztratit. Měrná tepelná kapacita nám pomůže pochopit princip termosky. Přenos tepla vysvětlí, proč je lžička v hrnku s čajem horká i nad hladinou. Shrneme si také, v jakých jednotkách energii udáváme a jaký je rozdíl mezi konáním práce a tepelnou výměnou. Pro pochopení vztahu těles a energie je také důležitá znalost Newtonových zákonů.

 

Obrázky
Odkazy