Pohledy na vybrané téma

Zákon zachování energie

Základním zákonem, který pro energii platí, je zákon zachování energie. Tento zákon říká, že energii nelze vyrobit ani zničit, ale pouze přeměnit na jiný druh energie. Tento vztah vlastně znamená, že veškeré změny, které se v přírodě vyskytují, se dějí tak, že když někde energie přibude, jinde to samé množství energie ubude. Jinými slovy: všechny známé děje jsou jen projevy neustálého koloběhu přeměny energie.

Např. ve vodních elektrárnách se mění mechanická energie proudící vody na elektrickou energii. Ta se přivede do sítě, kde se mění např. na energii tepelnou (vařič, topná spirála, žehlička, …), na energii světelnou (žárovka, display, …), akustickou (DVD přehrávač, …) nebo zase zpět v mechanickou (mixer, vrtačka, …).

V tepelných motorech se vnitřní energie paliva využívá ke konání mechanické práce a jejímu přenosu, např. na kola automobilů.