Pohledy na vybrané téma

Zaměstnanost

Z celosvětového počtu ekonomicky činného obyvatelstva pracuje v zemědělství téměř polovina obyvatel. V Evropské unii počet zaměstnanců v zemědělství ubývá, zaměstnanost v zemědělství mezi lety 2000–2009 poklesla o 25 % na 11,2 milionu pracovních míst, což představuje 2,2 %. V moderní zemědělské výrobě klesají nároky na počet pracovníků, zatímco nároky na odborné kvalifikované síly rostou. Podíl obyvatelstva zaměstnaného v zemědělství je zpravidla jedním z ukazatelů hospodářské vyspělosti státu. Zatímco ve vyspělých státech se zaměstnanost v zemědělství pohybuje v řádu několika procent, v rozvojových dosahuje až kolem 90 %. Jak to vypadá u nás ve srovnání s ostatními sektory, se dovíte v kapitole: Podíl sektorů na ekonomice ČR.