Pohledy na vybrané téma

Zdravotní rizika způsobená hlukem z dopravy

Hlavním zdrojem hluku z dopravy v ČR je doprava silniční. Hlukem jsou zasaženi nejvíce obyvatelé velkých měst a obyvatelé obcí ležících v blízkosti hlavních silnic a dálnic. Je odhadováno, že v okolí nejfrekventovanějších silnic, kde intenzita dopravy v průměru přesahuje 10 tis. vozidel denně, žije okolo 500 tis. obyvatel ČR. Ve velkých městech v ČR je nadlimitní hladině hluku vystaveno okolo 10 % jejich obyvatel, v Praze se jedná o cca 120 tis. lidí. Nadměrnou hlučností v důsledku dopravy tak trpí téměř desetina všech obyvatel ČR.

Život v hlučném prostředí je pro zdraví prokazatelně škodlivý. Hluk ruší některé činnosti a soustředění, brání v klidném spánku, způsobuje stres a může mít i zdravotní dopady. Dlouhodobý pobyt v prostředí, kde úroveň hluku přesahuje 65 dB, negativně účinkuje na oběhovou soustavu, centrální nervový a imunitní systém.

Hladinu hluku zjišťujeme pomocí hlukoměrů. Díky měřením v celé ČR byly sestaveny tzv. hlukové mapy. Jak je na tom vaše město, obec nebo okolí vašeho domova, můžete zjistit v těchto hlukových mapách.

O problémech, které se týkají hluku z dopravy, hovoří i výzkumy mezi obyvateli (graf 1) a společné statistiky EU a ČR (graf 2).