Pohledy na vybrané téma

Zdroje energie a energetika ve světě

Výskyt a těžba energetických surovin, které v současné době tvoří především fosilní paliva, mají obrovský vliv na rozvoj společnosti a míru bohatství či chudoby jednotlivých zemí. Státy, které mají na svých územích ložiska energetických surovin, bývají rozvinutější a bohatší než země bez takových zdrojů. Z peněz za prodej surovin či z nich vyrobené energie mají totiž možnost budovat kvalitní infrastrukturu, sociální systém apod. Čím lepší podmínky stát lidem zajišťuje, tím je jeho obyvatelstvo spokojenější a lépe přispívá k dalšímu rozvoji společnosti a kvalitě života. Zdroje energie jsou však celosvětově omezeny a nerovnoměrně rozloženy, zejména fosilní paliva jsou lokalizována v politicky nestabilních regionech (Blízký a Střední východ aj.). Zdroje energie tak velmi silně ovlivňují mezinárodní vztahy a mohou přispívat i k mezinárodním konfliktům.

V následujících kapitolách se dozvíme, jaké je rozložení energetických surovin ve světě, a podíváme se na energii v globálních souvislostech světové výroby, spotřeby a obchodu.