Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Zelené nakupování

Zkoušeli jste někdy nakupovat zeleně, protože nakupovat normálně už je nuda? Někdy si to zkuste. A co že to je? Zelené nakupování je takový způsob nákupu či zásobování, při kterém je brán ohled na dopad vybraného zboží a služeb na životní prostředí. Přednostně se při něm nakupují produkty, jejichž negativní dopad na životní prostředí je co nejnižší. Hlediska, která se při tom berou v úvahu, jsou například recyklovatelnost, biologická rozložitelnost či zdravotní nezávadnost. Počítá se také s transportní vzdáleností od výrobce ke spotřebiteli či materiální a energetickou náročností výroby.

Nakupovat zeleně může každý z nás. Výtečně nám při tom pomáhají třeba ekoznačky. Jak? Nemusíte studovat složení výrobku, pátrat po vlivu jednotlivých látek na životní prostředí a nemusíte se bát ani o své zdraví. Naše spotřeba jako jednotlivce však není tak veliká jako spotřeba nějaké firmy či instituce. Klíčovou roli v „zeleném obchodu“ proto hrají veřejné instituce jako ministerstva, úřady, školy, nemocnice atd. Pokud totiž využijí svou kupní sílu k výběru zboží a služeb, které berou ohled také na životní prostředí, slouží tím jako příklad a mohou významně ovlivnit trh s takovým zbožím nebo službami a podpořit jejich odbyt. V některých oblastech (kancelářská technika, nábytek apod.) může být tento vliv obzvláště významný, neboť nákupy prováděné veřejnými institucemi zde tvoří velký podíl na trhu (v ČR celou pětinu).

V ČR je problematika zeleného nakupování zapracována v Pravidlech uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy, které vypracovalo Ministerstvo životního prostředí. Kdo chce začít sám u sebe, může najít radu v nejbližší ekoporadně nebo na internetu pomocí nabídnutých odkazů.