Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Zemědělství

Zemědělství má negativní vliv na kvalitu povrchových a podzemních vod, ovzduší i klima.

Kromě emisí znečišťujících látek (zejména amoniaku (NH3)) a produkce odpadů se vzrůstající tlak na zemědělskou produkci a naplňování potřeb rostoucí populace projevuje také úbytkem tropických pralesů se všemi souvisejícími důsledky na životní prostředí. Hektary deštných pralesů ustupují hlavně pěstování sóji, kávovníku, čajovníku, palmy olejné, banánovníku apod. Jedním z negativních jevů, který je téměř výhradně spojen se zemědělstvím, je i eutrofizace. Se zemědělstvím je spojen i úbytek biodiverzity, zhutnění půdy a riziko eroze.

V posledních letech je proto stále populárnějším způsobem pěstování plodin a chovu dobytka tzv. ekologické zemědělství, které dbá na ekologickou nezávadnost svých produktů. Potraviny pocházející z certifikovaného ekologického zemědělství se v obchodě dají poznat podle typických symbolů na obalu, podobně jako je tomu u  ekoznačky.

 

Obrázky
Obr. 1 Označení produktů ekologického zemědělství  - české logo
Obr. 1 Označení produktů ekologického zemědělství - české logo
Obr. 2 Označení produktů ekologického zemědělství - logo EU
Obr. 2 Označení produktů ekologického zemědělství - logo EU
Obr. 3 Aplikace pesticidů - ochrana rostlin není vždy v souladu s ochranou životního prostředí
Obr. 3 Aplikace pesticidů - ochrana rostlin není vždy v souladu s ochranou životního prostředí
Autor: tpmartins
Graf 1 Podíl zemědělství, lesnictví a rybolovu na emisích amoniaku (NH3) a prachových částic (PM10) v roce 2012 [%]
Graf 1 Podíl zemědělství, lesnictví a rybolovu na emisích amoniaku (NH3) a prachových částic (PM10) v roce 2012 [%] xls; 61kB
Zdroj: ČHMÚ
Odkazy