Pohledy na vybrané téma

Zemědělství a ekonomika

Zemědělství má pro naši společnost nezastupitelnou funkci tím, že poskytuje suroviny pro potravinářský a lehký průmysl. Zemědělství včetně lesnictví a rybolovu zaměstnává přibližně 4 % obyvatelstva ČR. Podíl zemědělství na hrubém domácím produktu (HDP) ČR dosahuje přibližně 3 %. Určitě se vám to zdá málo, když si uvědomíte, kolik půdy je třeba obhospodařit, ale díky vyspělé technice, která zastane lidskou práci, nás uvedená čísla řadí k vyspělým zemím EU. Oproti tomu v méně vyspělých (rozvojových) státech světa činí podíl zemědělství na HDP 30–40 % a podíl zaměstnaných v zemědělství na celkové zaměstnanosti dokonce až 90 %. Více naleznete v kapitole: Zaměstnanost

V ČR je hlavním orgánem, který vytváří podmínky pro zemědělskou a potravinářskou výrobu, Ministerstvo zemědělství. Jelikož je však ČR od roku 2004 členem Evropské unie, řídí se její zemědělská politika i dle pravidel Společné zemědělské politiky EU.

Přestože je ČR zemí s nadprůměrnou zemědělskou produkcí, asi 40 % potravin, především ty, které nejsme schopni vyprodukovat (jižní ovoce, rýže apod.), dovážíme z jiných zemí. Více se o bilanci vývozu a dovozu potravin dozvíte v kapitole: Dovoz potravin.