Pohledy na vybrané téma

Zemní plyn

Zemní plyn bývá uložen v pórovitých horninách spolu s ropou, nebo se uvolňuje při těžbě uhlí. Vytěžený zemní plyn je nutno před jeho dálkovou dopravou upravit na takovou kvalitu, aby ho bylo možné bez dalších úprav komerčně využívat. Plyn totiž obsahuje také vyšší uhlovodíky, sirné látky, vodu, prach atd.

Zemní plyn není jedovatý a je bez zápachu. Typický zápach se do něj přidává záměrně až při distribuci ke spotřebitelům, aby se daly zaznamenat jeho případné úniky. Je totiž výbušný. Zemní plyn slouží jako zdroj energie pro vytápění, ohřev teplé vody nebo pro vaření v domácnostech.

Současně je využíván jako zdroj tepla při spalování ve výtopnách, teplárnách a v tepelných elektrárnách. V ČR spaluje plyn pouze paroplynová elektrárna Vřesová, a ve výstavbě je paroplynová elektrárna Počerady. Její spuštění do provozu se předpokládá v roce 2013. Zemní plyn se využívá i v dopravě jako alternativa benzínu a nafty.

Na rozdíl od ostatních fosilních zdrojů energie je zemní plyn považován za ekologické palivo. Jeho velkou výhodou totiž je, že po spálení nezanechává popel, snadno se reguluje a měří jeho spotřeba a při správném spalování zanechává ve vzduchu méně škodlivin než uhlí a ropa.

V ČR se těží zemní plyn, který vznikl společně s ropou na jižní Moravě. Na severní Moravě jsou zase ložiska plynu, která vznikla současně s černým uhlím. Zemní plyn se získává také degazací (odplyněním) černého uhlí při jeho těžbě. Přepravujeme jej v plynovodech.

 

Obrázky
Obr. 1 Hydráty zemního plynu hoří také
Obr. 1 Hydráty zemního plynu hoří také
Za určitých podmínek (nízká teplota, vyšší tlak a přítomnost vody) tvoří zemní plyn tzv. hydráty. V 1 m³ hydrátu je skryto až 200 m³ zemního plynu. Hydráty se mohou tvořit i přímo v potrubí plynovodu, proto je nutné zemní plyn před vtlačením do potrubí vysušit.
Autor: Wusel007
Obr. 2 Mapa ložisek zemního plynu v ČR
Obr. 2 Mapa ložisek zemního plynu v ČR
V České republice je v současné době těženo 41 ložisek s celkovou roční těžbou cca 170 mil. m3.
In: Jirásek, J., Sivek, M., Láznička, P.: Ložiska nerostů. Ostrava: Anagram, 2010. ISBN 978-80-7342-206-6
Obr. 3 Síť tranzitních plynovodů v Evropě
Obr. 3 Síť tranzitních plynovodů v Evropě
Zdroj dat: ERÚ
Odkazy