Pohledy na vybrané téma

Život mezi automobily – bez aut nebo s nimi?

Kdysi byl automobil raritou, dnes jej může mít téměř každý. Auto je dnešní společností pokládáno za přirozenou součást života. Každý den do něj usedají miliony lidí, přepravují v něm sebe, své rodiny, nákupy a další věci. Kvůli automobilům budujeme dálnice, mosty, parkoviště i garáže. Nezdá se vám však, že svůj svět a životní styl automobilům až příliš přizpůsobujeme a podřizujeme? Víme, že ne vždy je možné v první řadě myslet právě na životní prostředí. Někdy však můžeme tím, že budeme jednat ekonomicky, přispět i k věcem jiným, například právě ke kvalitě životního prostředí. Stejné je to i s automobilem. Mějme však na paměti, že i když ke koupi či provozu automobilu přistupujeme jakkoliv „zeleně a ekologicky“, jízdou v něm se dopadům na životní prostředí nevyhneme. V kapitole Jakou dopravu použít? zjistíte možnosti přepravy v různých situacích a z toho lehce dokážete odvodit, kdy a čím je automobil výhodné nahradit.