Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Životní úroveň, životní styl a lidské potřeby

O životní úrovni se často mluví. Co vlastně zahrnuje a jak se měří? Životní úroveň je odvozena od míry uspokojení lidských potřeb. Nejedná se přitom jen o uspokojování hmotných potřeb, ale i o celkové životní podmínky, kam patří kvalita bydlení, množství volného času nebo čistota životního prostředí. Životní úroveň vyjadřuje rozdíl mezi skutečností a tím, co považujeme pro lidský život za vyhovující. 

Životní úroveň můžeme vyjádřit v penězích v podobě ceny spotřebovaného zboží a služeb, majetku či volného času. Tento způsob je objektivní a častěji se používá ke srovnání životní úrovně v různých zemích nebo regionech světa. Druhým způsobem měření životní úrovně jsou průzkumy veřejného mínění. Průzkumy zjišťují, jak lidé sami hodnotí svou životní úroveň, resp. kvalitu života. Pro úplný popis životní úrovně je vhodné tyto dva způsoby měření kombinovat.

Kvalita života je do velké míry určena množstvím statků, které můžeme spotřebovávat. Pod pojmem statek si lze představit prakticky cokoliv, co nám přináší užitek, a proto si toho musíme vážit a nakládat s tím šetrně. Statkem tedy může být např. i volný čas či zdravé životní prostředí.