Pohledy na vybrané téma

Zóny bez aut

Nejradikálnější formou omezení dopravy jsou zóny bez aut. Do těchto zón automobily nesmějí vjíždět vůbec a odpadá tak i problém s jejich parkováním. Podmínkou existence takovýchto zón je dostupnost alternativních druhů dopravy, jako jsou integrované dopravní systémy, cyklistická doprava a celkové řešení městského prostoru (pěší zóny, možnosti nákupů ve vzdálenosti dosažitelné pěšky). Tato forma regulace dopravy je zatím málo rozšířená. První známá zóna bez aut byla vybudována v německých Brémách v roce 1992. V současné době existují na omezených územích – obvykle v obytných zónách dalších měst, jako je Vídeň, Kodaň, Amsterdam nebo Edinburgh. V ČR známe jen tzv. pěší zóny, kam je vjezd automobilům až na výjimky zakázán. Týkají se ale jen menších prostor a ploch, které zahrnují jednu nebo více ulic a mohou do nich vjíždět jen automobily s povolením (zásobování) nebo tramvaje. Rychlost jízdy je v nich omezena na 20 km/h.

 

Obrázky
Obr. 1 Pěší zóna
Obr. 1 Pěší zóna
Autor: Pavel Ehrlich
Odkazy