Pohledy na vybrané téma

Zóny s omezeným parkováním

V posledních letech se stále častějším způsobem, jak vyřešit neblahou situaci s parkováním ve městech, stává zřizování zón s omezeným parkováním (tzv. modré zóny). Modré zóny poznáme podle modrého pruhu namalovaného na silnici. Lze v nich parkovat pouze na povolení, prokázané nálepkou na čelním skle. Nálepku mohou získat za poplatek buď rezidenti (ti, co ve městě či městské čtvrti trvale žijí), nebo za podstatně vyšší cenu podnikatelé. Tato forma omezení parkování se v posledních letech zavádí v některých městských částech Prahy. Kromě modré zóny se v Praze můžeme setkat ještě s dvěma dalšími barvami. Oranžová a zelená zóna jsou určeny pro krátkodobé parkování návštěvníků a jsou placeny prostřednictvím parkovacích automatů (oranžová zóna je pro stání do doby 2 hodin, zelená do 6 hodin).

Pokud nechcete mít v centru Prahy problémy s parkováním, navštivte interaktivní mapu Prahy 1, která obsahuje nejen informace o modrých zónách. Druhý odkaz vám umožní získat stejné informace o zbylých částech Prahy.

 

Obrázky
Obr. 1 Zóna s omezeným parkováním
Obr. 1 Zóna s omezeným parkováním
Autor: Pavel Ehrlich
Obr. 2 Zóna s omezeným parkováním
Obr. 2 Zóna s omezeným parkováním
Autor: Pavel Ehrlich
Odkazy